XVE0019 Venäjän normatiivinen kielioppi 1 (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus ja keskeiset sisällöt

Opintojaksolla kehitetään ymmärrystä venäjän kielen normatiivisesta kieliopista ja venäjän kielen nykykäytöstä.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • ymmärtää venäjän kielen rakenteita ja osaa käyttää niitä oikein
  • pystyy tuottamaan vaativia lauserakenteita venäjän kielellä
  • hallitsee kielellisiä keinoja selkeän venäjänkielisen tekstin laatimiseksi
  • kykenee kirjoittamalla välittämään tietoa ja ilmaisemaan näkemyksiään venäjän kielellä.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistumisen esitietoina vaaditaan opintojaksojen Venäjä 4 ja Venäjän valmennuskurssi suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali (teoria, testit ja kirjalliset työt)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Testien ja kirjallisten töiden suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta