XSUX1009 Jutellaan sujuvasti suomeksi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan laajasti erilaisia vuorovaikutustilanteita, jotka liittyvät osallistujien kiinnostusten mukaisiin teemoihin.

Keskeiset opintosisällöt

  • suullinen vuorovaikutus
  • palautevuorovaikutus
  • puhumisen ja kuuntelemisen strategiat

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on rohkaistunut puhumaan suomea aiempaa enemmän ja monipuolisemmissa tilanteissa
  • kykenee viestimään suullisesti sekä tutuissa että joissakin puolivirallisissa tilanteissa
  • osaa valmistautuneena kertoa ja keskustella abstraktimmastakin itseään kiinnostavasta aiheesta
  • kykenee arvioimaan itse suullisen vuorovaikutuksen taitoaan
  • osaa ottaa vastaan ja antaa palautetta vuorovaikutustaidoista.

Lisätietoja

Opetuskieli: suomi

Opintojaksolle voi osallistua taitotasolla A2 - B2

Esitietojen kuvaus

Vähintään opintojakso XSUX1002 Arjen suomea tai vastaavat tiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus