XSUX1002 Arjen suomea (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan opiskelijan arkielämässä toimimista sekä kehitetään kielenoppimisstrategioita

Keskeiset opintosisällöt

 • oman elämän ennakoitavat ja toistuvat tilanteet
 • arjen vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • tiedon kartuttaminen suomalaisesta kulttuurista
 • ympäristön hyödyntäminen kielenoppimisessa
 • kielenoppimistrategioiden kehittäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • ymmärtää pääasiat ennakoitavissa arkisissa puhetilanteissa
 • osaa etsiä multimodaalisista teksteistä tilanteessa tarvitsemaansa tietoa ja jakaa sitä
 • osaa keskustella mielipiteistä itselle tutuista aiheista
 • osaa toimia usein toistuvissa asiointi- ja arkitilanteissa
 • osaa käyttää ympäristön tarjoamia monikielisiä mahdollisuuksia kielenoppimiseen
 • kykenee ylittämään kielitaitonsa rajoja käyttämällä ympäristöä ja tietoisesti hyödyntämään oppimisstrategioitaan.

Lisätietoja

Opetuskieli: suomi

Esitietojen kuvaus

Opintojakso XSUX1001 Minun suomea tai vastaavat tiedot

Suositellut esitiedot

 • Esitietoryhmä 1
 • TAI
 • Esitietoryhmä 2
  • XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1 (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus