XSUX1001 Minun suomea (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan arkielämän tilanteita ja taitoja sekä hyödynnetään suomenkielisen ympäristön tarjoamia kielenoppimismahdollisuuksia.

Keskeiset opintosisällöt

  • rutiininomaiset arkitilanteet
  • ympäristön rooli kielenoppimisessa
  • kielenoppimis- ja kompensaatiostrategiat kielenoppimisen alkuvaiheessa

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

  • osaa etsiä ja valita itselleen relevanttia tietoa kirjoitetuista teksteistä 
  • osaa poimia pääasioita ja avainsanoja rutiininomaisissa tilanteissa 
  • osaa esittäytyä ja keskustella lyhyesti omista mielenkiinnon kohteistaan ja suunnitelmistaan 
  • osaa toimia rutiininomaisissa ja toistuvissa oman elämänsä asiointi- ja arkitilanteissa 
  • tiedostaa ja hyödyntää tuetusti ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia kielenoppimiseen 
  • kykenee ylittämään kielitaitonsa rajoja hyödyntämällä kompensaatiostrategioita 
  • tiedostaa omia oppimisstrategioitaan ja monikielisiä resurssejaan.

Lisätietoja

Opetuskielet: suomi, englanti


Esitietojen kuvaus

Esitietoja ei vaadita

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.


Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus