XSUX1003 Opiskeluelämän suomea (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan oman elämän tutuissa tilanteissa toimimista sekä kehitetään strategioita ymmärtää erilaisia multimodaalisia tekstejä. Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Keskeiset opintosisällöt

 • oman elämän tutut tilanteet
 • multimodaaliset tekstit
 • suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemuksen parantaminen 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia strategioita saadakseen kokonaiskuvan erilaisista multimodaalisista teksteistä
 • osaa referoida lukemansa yleistajuisen tekstin pääasioita
 • osaa toimia oman elämän tutuissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa keskustelussa ilmaista ja perustella mielipiteensä, kun aihe on tuttu
 • osaa hyödyntää aktiivisesti ympäristön tarjoamia kielenoppimismahdollisuuksia erilaisissa kielenkäytön tilanteissa
 • tiedostaa omat monikieliset resurssinsa ja osaa toimia monikielisessä ryhmässä
 • on tutustunut suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin

Lisätietoja

Opetuskieli: suomi 

Esitietojen kuvaus

Opintojakso XSUX1002 Arjen suomea tai vastaavat tiedot. 

Suositellut esitiedot

 • Esitietoryhmä 1
 • TAI
 • Esitietoryhmä 2
  • XSU0006 Suomen kurssi ulkomaalaisille 2 (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus