XSUX1008 Aletaan jutella suomeksi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan arjen vuorovaikutustilanteita ja opitaan hyödyntämään ympäristöä sekä oman elämän arkitilanteita oppimisen tukena.

Keskeiset opintosisällöt

  • rutiininomaiset vuorovaikutustilanteet
  • mielipiteen ilmaiseminen ja kysyminen
  • kielenoppimisstrategiat

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa keskustella suomeksi omista mielenkiinnon kohteistaan ja suunnitelmistaan
  • selviytyy itselle merkityksellisissä rutiininomaisissa ja ennakoitavissa arkitilanteissa
  • osaa hyödyntää ympäristöään kielen oppimiseen
  • uskaltaa osallistua vuorovaikutustilanteisiin suomeksi.

Lisätietoja

Opintojaksolle voi osallistua taitotasolla A1 - A2.

Opetuskielet: suomi, englanti

Esitietojen kuvaus

Opintojakso XSUX1001 Minun suomea tai vastaavat tiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus