XSUX008 Oman alan suomea (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia omaan alaan liittyviä vuorovaikutustilanteita sekä tehdään pieni tutkimusprojekti omaan alaan liittyvästä aiheesta.

Keskeiset opintosisällöt

  • oman alan ja työelämän tilanteet
  • tutkimusprojektin toteuttaminen
  • monitieteisessä ryhmässä toimiminen
  • aiemman osaamisen hyödyntäminen tutkimusprojektin toteuttamisessa

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa omaan alaan liittyvissä tilanteissa
  • pystyy osallistumaan vuorovaikutukseen vapaamuotoisissa työelämän sosiaalisissa tilanteissa
  • pystyy toteuttamaan omaan alaansa liittyvän pienimuotoisen tutkimusprojektin
  • osaa hakea tietoa eri lähteistä suomeksi, mukaan lukien haastatella tutkimusaiheensa asiantuntijaa
  • osaa esitellä tutkimusprojektiaan monitieteiselle yleisölle sekä suullisesti että kirjallisesti
  • pystyy hyödyntämään aiempaa osaamistaan ja monikielisiä resurssejaan oppimistehtävissä.

Lisätietoja

Opintojakson tavoitetaso on B2 - C1 lähtötasosta riippuen.

Esitietojen kuvaus

Edistyneet kielenoppijat, esim. Jyväskylän yliopiston "Yhteiskunnan suomea", "Akateemista suomea" tai muun vastaavan tason opintojakson suorittaneille, noin 250 tuntia suomen kielen opintoja.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus