XSUX1004 Yhteiskunnan suomea (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista sekä kehitetään taitoa ymmärtää erilaisia mediatekstejä ja keskustella niistä. Opintojaksolla tutustutaan myös suomalaisen työelämän vuorovaikutustilanteisiin.

Keskeiset opintosisällöt

  • informaalit ja formaalit tilanteet
  • multimodaaliset mediatekstit
  • suomalaisen yhteiskunnan tuntemuksen syventäminen ja työelämän tilanteisiin tutustuminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa toimia tarkoituksenmukaisesti monenlaisissa formaaleissa ja informaaleissa vuorovaikutustilanteissa
  • pystyy seuraamaan ajankohtaisia suomalaisen yhteiskunnan tapahtumia eri medioiden välityksellä
  • tunnistaa ja osaa sanoittaa omaa osaamistaan työelämän tarpeisiin
  • osaa viestiä itselle tärkeistä asioista tilanteen mukaan melko tarkasti ja spontaanisti
  • osaa tiivistää tietoa ja esitellä sitä omin sanoin abstrakteista yhteiskunnallisista aiheista
  • hahmottaa oman kielitaitonsa vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä pystyy hyödyntämään tavoitteellisesti kieliympäristöään oppimisensa tukena
  • hyödyntää monikielisiä resurssejaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti 

Lisätietoja

opetuskieli: suomi 

Esitietojen kuvaus

Opintojakso XSUX1003 Opiskeluelämän suomea tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta