XSUX1005 Akateemista suomea (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan opiskeluun liittyviä vuorovaikutustilanteita ja akateemisia tekstikäytänteitä sekä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin teemoista keskustelua.

Keskeiset opintosisällöt

  • opiskelutilanteet
  • multimodaaliset akateemiset ja suomalaista yhteiskuntaa käsittelevät tekstit
  • aiemman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen oman alan tekstikäytänteissä 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä
  • kykenee kertomaan ja keskustelemaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä teemoista sekä esittämään perustellun mielipiteensä niistä
  • pystyy ymmärtämään ja hyödyntämään monipuolisesti multimodaalisia akateemisia ja suomalaista yhteiskuntaa käsitteleviä tekstejä
  • tietää oman alansa tekstikäytänteitä ja pystyy soveltamaan niitä viestiessään oman alansa aiheista
  • pystyy hyödyntämään aiempaa osaamistaan ja monikielisiä resurssejaan tarkoituksenmukaisesti oppimistehtävissä
  • osaa valita tilanteeseen sopivat kielenkäytön ja -oppimisen strategiat sekä hyödyntää tavoitteellisesti ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia kehittää omaa kielitaitoaan

Lisätietoja

opetuskieli: suomi 

Esitietojen kuvaus

Opintojakso XSUX1004 Yhteiskunnan suomea tai vastaavat tiedot. 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta