XSL0019 Slovakki 3 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, slovakki
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tämä kurssi keskittyy ensisijaisesti neljään kielitaidon kompetensseihin - lukemiseen, kuuntelemiseen, puhumiseen ja kirjoittamiseen. Lisäksi opiskelijat tutustuvat Slovakian kulttuuriin, historiaan ja kirjallisuuteen erilaisten aihekohtaisten oppimisresurssien kautta.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • pystyy toimimaan slovakinkielisissä arkisissa vuorovaikutustilanteissa
  • pystyy ymmärtämään slovakinkielisiä kirjoitettuja ja puhuttuja tekstejä, jotka käsittelevät pääosin tuttuja aiheita
  • osaa viestiä slovakin kielellä ymmärrettävästi itselleen tärkeistä asioista suullisesti ja kirjallisesti
  • hallitsee slovakin kielen perusrakenteet
  • tiedostaa slovakialaiseen kulttuuriin, historiaan ja perinteisiin liittyviä asioita

Lisätietoja

Opiskelija työskentelee itsenäisesti Moodlen ohjeiden mukaan. Kontaktiopetusta– ”tarkistuspisteitä” – tarjotaan kerran kahdessa viikossa sopimuksen mukaan.

Opetuskieli: slovakki, suomi ja englanti. Sekä suomalaiset että vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita.

Esitietojen kuvaus

Tätä kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka ovat onnistuneesti suorittaneet Slovakki 2 -kurssin tai ovat opiskelleet slovakkia Jyväskylän yliopiston ulkopuolella.

Edellytys on osaamistaso A1-A2 (CEFR)

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatimia materiaaleja.


  • Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena Ivoríková, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová, Michaela Mošaťová, Hana Tichá: Krížom-krážom. Slovenčina A2 (2012)
  • Renáta Kamenárová, Adela Gabríková, Helena Ivoríková, Eva Španová, Michaela Mošaťová, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová: Krížom-krážom. Slovenčina B1 (2011)
  • Adela Gabríková, Renáta Kamenárová, Michaela Mošaťová, Helena Ľos Ivoríková, Eva Španová, Hana Tichá: Krížom-krážom. Slovenčina B2 (2014)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opiskelijat tekevät tehtävät sopimuksen mukaan ja osallistuvat aktiivisesti kontakti-istuntoihin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, slovakki

Opetus