XSL0005 Slovakki 1 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Kurssi on osa valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja ja se on avoin kaikille. Sekä suomalaiset, että kansanväliset / vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita.

Keskeiset sisällöt

 • Perusfraasit ja tervehdykset
 • Itsestä ja muista kertominen - yksinkertaiset dialogit
 • Asuminen, paikat ja orientaatio
 • Asiointi kaupassa ja ravintolassa
 • Lukusanat 1-100

Keskeiset kielioppirakenteet

 • Verbiluokat
 • Sanajärjestys ja kysymysten muodostaminen
 • Slovakin taivutusluokat: substantiivit, adjektiivit ja pronominit
 • Nominatiivi, yksikkö ja monikko
 • Akkusatiivi, yksikkö ja monikko

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • kykenee toimimaan slovakiksi helpoissa, jokapäiväisissä perustilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • osaa kertoa itsestään ja perheestään slovakiksi
 • ymmärtää slovakin kielen perusrakenteita
 • hahmottaa keskeiset sisällöt yksinkertaisista ja selkeistä slovakinkielisistä teksteistä
 • on tutustunut slovakialaiseen kulttuuriin ja perinteisiin
 • kykenee ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta ja niihin liittyviä erilaisia arvoja, asenteita ja normeja

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: syyslukukausi.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimia materiaaleja

Kirjallisuus

 • Krížom krážom. Slovencina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava 2018

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, sekä itsenäistä työskentelyä eri muodoissa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus