XSL0006 Slovakki 2 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteena on opetella selviytymään slovakin kielellä melko sujuvasti useimmissa epävirallisissa suullisissa ja kirjallisissa käytännön tilanteissa, jotka koskevat esim. arkielämää, työtä, opiskelua tai omia kiinnostuksen kohteita. Opintojaksolla pyritään vahvistamaan slovakin kielen kieliopin ja rakenteiden hallintaa, sekä kehitetään sanavarastoa kielessä. Opintojaksolla jatketaan slovakin perusteiden opiskelua ja samalla tutustutaan laajemmin slovakialaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Keskeiset sisällöt

 • Itsestään ja perheestä kertominen
 • Kaupungilla liikkuminen ja nähtävyydet
 • Harrastukset
 • Sää
 • Aika
 • Perusakateeminen sanasto - opiskelijakonferenssiin osallistuminen
 • Työelämään liittyvä sanasto

Opintojaksolla opeteltavia kielioppirakenteita

 • Verbien taivutus: imperfekti
 • Lokaali, instrumentaali, datiivi, prepositiot, omistussanat


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa toimia yksinkertaisissa slovakinkielisissä arkisissa vuorovaikutustilanteissa perussanastoa ja fraaseja käyttäen
 • ymmärtää ja pystyy tuottamaan slovakinkielisiä yksinkertaisia ja selkeitä tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
 • pystyy hyödyntämään omaa monikielistä kielirepertuaariaan oman kieliosaamisensa kehittämisessä
 • on tutustunut Slovakiaan liittyviin tapoihin ja kulttuureihin, ja tiedostaa kultuuriin liittyvät arvot, asenteet ja normit

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: kevätlukukausi.


Kurssi on osa valinnaisia kieli- ja viestintä opinoja ja se on avoinna kaikille.

Sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat / vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita.

Esitietojen kuvaus

Slovakin alkeiskurssi tai vastaavat tiedot ja taidot slovakin kielestä.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatimia materiaaleja.


Krížom krážom. Slovencina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava, 2018.

Kirjallisuus

 • - Krížom krážom. Slovencina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava, 2018.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus