XESX1000 Espanjan valmennuskurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla opiskelijat syventävät osaamistaan ja vahvistavat valmiuksiaan osallistua espanjankielisiin työelämän ja akateemisen kontekstin vuorovaikutustilanteisiin.

Keskeiset opintojaksosisällöt

  • työelämän ja akateemisen kontekstin espanja
  • kieliopin ja sanavaraston kertaaminen ja vahvistaminen
  • vuorovaikutustilanteet espanjaksi
  • kielioppi: futuuri, konditionaali, imperatiivi, subjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti, pasiivi.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • viestii sujuvasti opiskelun, työn, ympäristön ja politiikan konteksteissa espanjaksi

  • hallitsee työelämään liittyvää espanjan sanastoa ja osaa hyödyntää sitä erilaissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa

  • pystyy osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti espanjaksi

  • hyödyntää omaa monikielistä kielirepertuaariaan kielitaitonsa kehittämisessä

Esitietojen kuvaus

Espanja 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D espanja.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Materiaali perustuu ¿Qué tal 2? kirjoihin ja on Moodlessa. Kirjoja ei ole pakko hankia.

Kirjallisuus

  • Mäkinen, Riiho, Torvinen ¿Qué tal? 2 Kielioppi ja harjoitukset; ISBN: 978-951-26-5493-2
  • Mäkinen, Riiho, Torvinen ¿Qué tal? 2 Tekstit ja sanastot; ISBN: 978-951-26-5473-4

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo opetukseen ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus