XES0008 Espanja 4 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus
Opintojakson tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2), esim. ympäröivän maailman kuvailu ja tunteista puhuminen.

Keskeiset opintosisällöt

  • Sairaudet
  • Elokuvat
  • Yhteyskunta ja politiikka
  • Harrastukset
  • Kielioppi: tuttujen rakenteiden kertaus (indikatiivin preesens, preteriti, imperfekti), subjunktiivin preesens, imperatiivi

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti espanjankielisissä arkisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa ilmaista tarpeitaan, tunteitaan ja aikomuksiaan espanjaksi
  • hyödyntää omaa monikielistä kielirepertuaariaan kielitaitonsa kehittämisessä
  • ymmärtää espanjankielisten maiden kulttuureita
  • osaa käyttää teknologisia apuvälineitä kielen oppimisessa

Esitietojen kuvaus

Espanja 3 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien suorittamista ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus