XES0007 Espanja 3 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteena on laajempi perustason kielitaito (A1) eli jokapäiväinen kommunikointi liittyen opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan espanjaksi.


Keskeiset opintojaksosisällöt

Kurssin käytyäni osaan:

  • Maantiede
  • Matkailu
  • Taide ja kulttuuri
  • Kielioppi: preteriti, objektiivi, akkusatiivi ja datiivi

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • pystyy toimimaan espanjankielisissä arkisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa kertoa menneistä tapahtumista espanjaksi
  • tietää espanjankielisten maihin liittyviä tapoja ja kulttuureja
  • tunnistaa espanjankielisen vuorovaikutuksen paralingvistisiin piireisiin ja sanattomaan viestintään
  • pystyy hyödyntämään omaa monikielistä kielirepertuaariaan kielitaitonsa kehittämisessä
  • osaa käyttää teknologisia apuvälineitä kielen oppimisessa

Esitietojen kuvaus

Espanja 2 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien suorittamista ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus