XES0006 Espanja 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteena on espanjan perustason kielitaidon (A1) täydentäminen, esim. ympäristön ja asioiden kuvaileminen ja niistä kertominen.


Keskeiset opintojaksosisällöt

 • Itsestä kertominen
 • Kaupoissa ja ravintoloissa asioiminen
 • Kaupungilla suunnistaminen
 • Sää
 • Viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat
 • Värit
 • Päivittämisistä rutiineista ja tulevaisuudensuunnitelmista kertominen
 • Kielioppi: gustar-verbi ja muut samantyyppiset verbit, lähifutuuri ja perfekti, refleksiiviverbit, paikan prepositiot, demonstratiivipronominit, adjektiivin vertailu

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • ymmärtää espanjankielistä hidasta ja selkeää puhetta, jonka aihe on tuttu
 • on tutustunut espanjankielisten maiden tapoihin ja kulttuurisiin näkökulmiin
 • pystyy esittämämään omia mielipiteitä ja osallistumaan arkisiin vuorovaikutustilanteisiin aktiivisesti espanjaksi
 • hyödyntää teknologisia apuvälineitä kielen oppimisessa

Esitietojen kuvaus

Espanja 1 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien suorittamista ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus