XESX011 Espanjan kuunteluharjoitukset (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksosisältö

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijoita autenttisten enspanjankielisten tekstien kuuntelussa sekä auttaa heitä viestimään espanjaa äidinkielenään puhuvien kanssa. Opintojaksolla käsitellään ja kuunnellaan erilaisia äänitekstityyppejä, kuten esimerkiksi uutisia, romaaneja ja radio-ohjelmia.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää espanjankielisistä puhutuista teksteistä sisällön ja yksityiskohtia
  • ymmärtää erilaisia autenttisia espanjankielisiä puhuttuja tekstejä
  • pystyy tiivistämään sisällön ja reagoimaan kuulemaansa tarkoituksenmukaisella tavalla espanjaksi
  • pystyy osallistumaan espanjankieliseen keskusteluun sujuvasti

Esitietojen kuvaus

Espanja 4 tai vastaavat taidot.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja opintojakson tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus