XESX006 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan historia, politiikka ja yhteiskunta (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tämä kurssi tarjoaa kattavan tarkastelun Latinalaisen Amerikan ja Espanjan toisiinsa kietoutuneista historioista, poliittisista maisemista ja yhteiskunnallisista rakenteista. Sarjan luentojen ja multimodaalisen lähestymistavan avulla opiskelijat tutkivat monipuolisia kulttuureja sekä historiallisia ja poliittisia tapahtumia, jotka ovat muokanneet näitä alueita. Opiskelijat oppivat ymmärtämään syvemmin Latinalaisen Amerikan ja Espanjan historian sekä nykyajan dynamiikan monimutkaisuuksia ja vivahteita.

Oppitunnit/luennot on jaettu viiteen osaan: Espanja, Meksiko, Karibia, Andit ja Eteläkartio. Jokainen osa vastaa yhtä kulttuurista aluetta.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • Pystyy tunnistamaan ja arvioimaan keskeisiä historiallisia ja poliittisia tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet Latinalaisen Amerikan ja Espanjan alueiden kehittymiseen

  • kykenee tarkastelemaan Espanjan ja Latinalaisen Amerikan nykyhistoriaa ja yhteiskunnan monimutkaisuutta kriittisesti.

  • tunnistaa yhteyksiä erilaisten latinalaisamerikkalaisten kulttuurien välillä analyysin ja pohdinnan avulla

  • pystyy viestimään tarkoituksenmukaisesti espanjaksi Latinalaisen Amerikan ja Espanjan historiasta, politiikasta ja yhteiskunnasta.

Lisätietoja

Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

A2-taso espanjassa.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiiviminen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus