XESX003 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan taide, kirjallisuus ja kulttuuri (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoite on muodostaa opiskelijalle yleiskuva latinalaisamerikkalaisen kirjallisuuden, taiteen ja kulttuurin keskeisistä näkökulmista. Opiskelijat osallistuvat keskusteluihin ja pohdintoihin käsitellystä sisällöstä.


Keskeiset opintojaksosisällöt

  • Vallankumouksellinen taide
  • Latinalaisamerikkalaiset myytit
  • Uskonnollinen synkretismi
  • Nykykirjallisuus
  • Elokuvat

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • ymmärtää Latinalaisen Amerikan kulttuurin piirteitä

  • osaa vertailla henkilökohtaisia kulttuurisia näkemyksiä ja kokemuksia ja keskustella niistä espanjaksi.

  • pystyy keskustelemaan tarkoituksenmukaisesti espanjaksi opintojakson keskeisistä sisällöistä.

  • ymmärtää moninaisia kulttuurisia näkemyksiä.

Lisätietoja

Opintojakso on avoin kaikille opiskelijoille.

Opetus järjestetään monimuotototeutuksena.

Esitietojen kuvaus

A2-kielitaito espanjan kielessä.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali jaetaan opintojakson Moodle-tilassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus