XES0015 Liike-elämän kulttuuri Espanjassa ja latinalaisessa Amerikassa (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan latinalaisamerikkalaiseen liike-elämään ja neuvottelukulttuuriin. Neuvotteluharjoituksissa paneudutaan erilaisiin tyyleihin ja lähestymistapoihin, joita eri latinalaisamerikkalaisissa maissa hyödynnetään neuvottelutilanteissa.


Keskeiset opintojaksosisällöt

  • Tapaustutkimusten analysointi, joissa suomalaisyritykset ovat neuvotelleet latinalaisamerikkalaisten yritysten kanssa

  • Neuvottelusimulaatiot

  • Suulliset ja kirjalliset käytännön harjoitukset

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa latinalaisamerikkalaisten maiden neuvottelukulttuureita ja niihin liittyviä neuvottelustrategioita

  • pystyy espanjankielisissä neuvottelutilanteissa osoittamaan yhteistyöhaluisuutta, neuvotteluosaamista ja kulttuurisensitiivisyyttä

  • ymmärtää tekijöitä, jotka vaikuttavat neuvotteluvuorovaikutukseen latinalaisamerikkalaisessa kontekstissa

  • hyödyntää omia kulttuurisia näkemyksiään ja kokemuksiaan espanjankielisissä liike-elämän tilanteissa.

Esitietojen kuvaus

A2-kielitaso espanjassa.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit löytyvät opintojakson Moodle-tilasta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus