YJOAIN Johtamisen aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Vastuullinen johtaminen rakentaa kestävää tulevaisuutta. Kartutat osaamista organisaation vastuullisesta johtamisesta sekä valmiuksia johtamistyöhön.

Kuvaus

Johtamisen aineopinnoissa tutustutaan vastuulliseen liiketoimintaan ja johtamiseen. Tutkimukseen perustuvat opinnot mahdollistavat suuntautumisen henkilöstöjohtamiseen sekä vastuulliseen liiketoimintaan ja organisointiin erilaisissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa opiskelija kartuttaa tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia toimia vastuullisesti sekä rakentaa kestävää tulevaisuutta organisaatioissa.  

Osaamistavoitteet

Sisällöllisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee ja tietää vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee erityisesti yrityksen yhteiskunnallisen roolin, vastuullisen henkilöstöjohtamisen ja liiketoimintaosaamisen perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista pienimuotoisia kehittämistehtäviä näiltä alueilta hyödyntäen tutkivaa työotetta. 

Esitietojen kuvaus

Ennen aineopintotasoisten opintojen suorittamista tulee opiskelijoiden suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (min. 25 op), tai vastaavat opinnot (EI LITO-opinnot). Muilta kuin kauppakorkeakoulun kauppatieteiden opiskelijoilta vaaditaan suoritettujen perusopintojen arvosanaksi vähintään 3 eli Hyvä.

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)