XVE0010 Venäjän tekstikurssi/kielikoe (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan lukustrategioita, referoidaan ajankohtaisia tekstejä ja analysoidaan niitä rakenteen ja sisällön kannalta.
Kurssin tavoitteena on yleisluontoisten sanomalehti- ja asiatekstien ymmärtäminen

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys), esim.:

- Erilaisten tekstien ja tekstityyppien ymmärtäminen
- Venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemuksen parantaminen lehtiartikkeleiden, novellien ja TV-ohjelmien avulla

Lisätietoja

Kaikille avoin tekstikurssi.

Esitietojen kuvaus

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 3-4 ja/tai venäjän valmentava kurssi tai lukion venäjän C/D vastaavia tietoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kielikokeen suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta