XVE0007 Venäjä 3 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin tavoitteena syventää perustaitoja ja laajentaa sanastoa.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisia töitä ja suullisen kielitaidon arviointi.

Osaamistavoitteet

Peruskielitason kehittyminen (taitotaso A2.1 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija pystyy:

- tarkemmin ja laajemmin ilmaisemaan itseään jokapäiväisissä tilanteissa
- osallistumaan keskusteluun tutusta aiheesta

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-2 kurssien suorituksen tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1.

Kirjallisuus

  • Alestalo Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssiin sisältyy testejä, kirjallisia töitä ja suullisen kielitaidon arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus