XVE0006 Venäjä 2 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisiä tehtäviä ja suullisen kielitaidon tentti

Osaamistavoitteet

Kielen alkeiden kehittäminen (taitotaso A1.2 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:

- rohkeasti selviytyy arkitilanteissa
- pystyy käyttämään laajempaa sanavarastoa kertoakseen tapahtumista ja tekemisistään
- osaa päätellä merkityksiä autenttisista teksteistä

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-kurssin suorituksen tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppikirjana kurssilla on "Kafe Piter" 1 - venäjää taitotasolle A1.

Kirjallisuus

  • Alestalo, Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisia tehtäviä ja suullisen kielitaidon arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus