XVE0005 Venäjä 1 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssilla tehdään testi jokaisen kappaleen jälkeen. Lisäksi kurssilla tehdään kirjallisia töitä, kuullun ymmärtämisen testejä ja suullinen tentti.

Osaamistavoitteet

Kielen alkeiden hallinta (taitotaso A1.1 Eurooppalainen viitekehys)
Kurssin jälkeen opiskelija:

- selviää hyvin yksinkertaisissa arkitilanteissa
- pystyy poimimaan hidastempoisesta puheesta tuttuja sanoja
- pystyy ymmärtämään joitakin pääasioita maailmantiedon avulla
- osaa lukea venäjäksi hyvin lyhyitä tekstejä

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät opiskelleet venäjää aikaisemmin

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Oppimateriaalit

Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1

Kirjallisuus

  • Alestalo Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisia töitä ja suullisen kielitaidon arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus