XVE0008 Venäjä 4 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin tavoitteena syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden venäjän kielen perustaitoja.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisia tehtäviä ja suullisen kielitaidon arviointi.

Osaamistavoitteet

Peruskielitason kehittyminen (taitotaso A2.2 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:

- selviää jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy ilmaisemaan omia tarpeita suhteellisen monipuolisesti

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-3 kurssien suorituksen tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2

Kirjallisuus

  • Alestalo Marjatta, Malmberg Irina<br />Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2; ISBN: 978-951-792-377-4

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisia töitä ja suullisen kielitaidon arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus