XJOX0002 Työelämän viestintä sosiaalisessa mediassa (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Avainteksti

Tällä opintojaksolla perehdyt sosiaalisen median viestintään ja pääset kehittämään viestintäosaamistasi sosiaalisessa mediassa!

Kuvaus

Kurssikuvaus


Opintojaksolla on aikataulutettuja etätapaamisia sekä itsenäistä työskentelyä ja keskustelua verkkoalustalla.

Kurssilla voit keskittyä sosiaalisen median viestintään joko organisaation tai henkilöbrändin näkökulmasta.


Sisältö

· Someviestinnän perustiedot ja -taidot

· Tutustuminen sosiaalisen median eri kanaviin sekä niiden ominaisuuksiin ja käyttöön

· Oman somestrategian suunnittelu

· Somen haasteiden ja riskien analysointi sekä niihin varautuminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· tuntee sosiaalisen median viestinnän perusasioita, kuten tyyli, tekstilajit, vuorovaikutusetiketti ja eri mediamuodot

· tuntee eri somekanavia, ymmärtää niiden käyttötarkoituksia sekä osaa valita omaan tarkoitukseensa sopivan kanavan

· hahmottaa sosiaalisen median mahdollisuuksia ja pystyy soveltamaan niitä omaan tarkoitukseensa

· osaa tehdä valitsemaansa kanavaan sopivaa sisältöä sen vaatimassa muodossa

· osaa ottaa huomioon sosiaalisen median ongelmakohtia ja varautua niihin

Lisätietoja

Vain avoimen yliopiston opetuksen.

Esitietojen kuvaus

XJOX0001 Virtaa viestintään TAI vastaavat taidot.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet annetaan opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta