XJOX0001 Virtaa viestintään työelämässä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tällä opintojaksolla tutustut muuttuvan työelämän viestintäilmiöihin ja niiden syihin ja opit havaitsemaan vahvuuksiasi viestijänä.

Kuvaus

Opintojaksolla on aikataulutettuja etätapaamisia, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.


Sisältö

  • Oman viestintä- ja kieliosaamisen kartoittaminen
  • Hajautuneen tiimin toiminnan tarkastelu ja vertaistiimin jäsenenä toimiminen
  • Erilaisten työyhteisön ilmiöiden pohdinta vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • Rakentavan palautevuorovaikutuksen hyödyntäminen oppimisessa
  • Erilaisiin tieteellisiin materiaaleihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen oman asiantuntijuuden kehittämisessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 

  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa monikielisenä viestijänä.
  • Osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle.
  • Ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.
  • Tunnistaa erilaisia työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
  • Osaa löytää materiaaleista olennaisen tiedon ja jäsentää sitä tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja

Vain avoimen yliopiston opetuksena

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet annetaan opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus