XJA0021 Japanin kanji-merkkien aktivointi (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, japani
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti kanji-merkkejä, joiden osaaminen on entistä tärkeämpää opintojen edetessä. Opintojaksolla keskitytään aiempien merkkien kertaamiseen ja vahvistamiseen, ja kanji-merkkeihin liittyvien taitojen kehittämiseen. Huom. opintojakso ei ole pakollinen osa japanin kielen ja kulttuurin perusopintokokonaisuutta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea sujuvasti vähintään japani 1- ja 2-opintojaksoihin kuuluvan määrän kanji-merkkejä, mukaanlukien merkkien eri lukutavat. Opiskelija on lisäksi harjoitellut merkkien kirjoittamista, ja syventänyt osaamistaan niin, että japanin opintojen jatkaminen on sujuvaa.

Esitietojen kuvaus

Japani 1 ja 2 tai vastaavat tiedot. Osallistuminen mahdollista myös japani 2-opintojaksoa parhaillaan suorittavalle.

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien hyväksytty suoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien hyväksytty suoritus.
Suorituskieli:
englanti, suomi, japani

Opetus