XJA0006 Japani 2 (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Laajemman arkipäivän kehän asioiden käsittely suullisesti ja kirjallisesti. Kielioppiasioista verbin te-muodon muodostus ja käyttötavat, sekä verbin perustyylin nykyaikamuodon muodostus ja käyttö ovat kurssin tärkeimpien asioiden joukossa. Kiinalaisia merkkejä opetellaan lisää.

Suoritustavat

Lähiopetuksena toteutettava alkeiskurssi 2, jossa on paljon parityöskentelyä.

Osaamistavoitteet

Edellisiin japaninopintoihin ja tämän opintojakson harjoituksiin pohjaten iitsestä kertomisen ja muiden asioista kyselemisen taidot ovat kehittyneet huomattavasti. Osataan siis laajasti sanoja ja rakenteita arkipäivän ja lähiympäristön tilanteisiin liittyen. 


Hän kykenee viestimään kirjallisesti ja suullisesti opiskeluelämään ja esimerkiksi tyoharjoitteluun liittyvään elämään liittyvissä arkipäivän laajan kehän aihepiireissä. Hän pystyy ymmärtämään kirjallista ja suullista viestintää ja tapakulttuuria entistä korkeammalla tasolla. Hän kykenee havainnoimaan japanin kielen ja Japanin yhteiskunnan ominaispiirteitä laajenevassa määrin. 

Verbin te-muodon muodostaminen ja käyttötavat sekä perustyylin nykyaikamuodon taivutus tulee tutuksi. Kiinalaisten merkkien hallinta on entistä parempaa: tunnistetaan yhä useampia merkkejä.

Esitietojen kuvaus

Tälle kurssille osallistuva osaa hiragana-merkit ja on opiskellut XJA005 Japani 1 -kurssin tai vastaavat tiedot.
Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
  • Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-860-9
  • Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-858-6

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4, Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani

Opetus