VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään viestinnän ajankohtaiseen tutkimukseen.

Suoritustavat

Katsausartikkeli, jonka laadinta integroidaan tieteellisen kirjoittamisen kurssiin (XKHH2001, 3 op). Katsausartikkelin perusteella laaditaan myös kypsyysnäyte (VISA9999, 0 op). 

Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson itsenäisesti laatimalla katsausartikkelin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat: Katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin.Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • jäsentää ymmärrystään valitsemastaan vuorovaikutusilmiöstä
  • ­kehittää tiedonhallintataitojaan ja osaa laatia kirjallisuuskatsauksen viestinnän tieteellisten artikkeleiden perusteella.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. syyslukukausi

Pakolliset esitiedot

Kirjallisuus

  • Viestinnän tieteelliset aikakauslehdet

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 2. syyslukukausi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat: Katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat: Katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Katsausartikkeli, jonka laadinta integroidaan tieteellisen kirjoittamisen kurssiin (XKHH2001, 3 op). Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson itsenäisesti laatimalla katsausartikkelin.

Kirjallisuus:
  • Viestinnän tieteelliset aikakauslehdet

Opetus