TIES476 Peliteknologia (3–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kursilla tutustutaan pelien toteutuksessa käytettyihin teknologioihin seminaariesitysten ja käytännön ohjelmointitehtävien kautta. Kolmen opintopisteen suoritukseen kuuluvat seminaariesitysten seuraaminen ja tehtävät. Viiden opintopisteen suoritukseen lisäksi seminaariesityksen pitäminen. 


Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät pelinkehityksessä käytettävät teknologiat. Opiskelija osaa valita kuhunkin projektiin soveltuvat teknologiat. Opiskelija kykenee perehtymään uusiin pelinkehitysteknologioihin ja ottamaan niitä käyttöön. Opiskelija osaa hyödyntää kurssilla käsiteltyjä teknologioita.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Yksilötehtävät ja seminaariesitys.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Yksilötehtävät ja seminaariesitykset.

Opetus