TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Sisältö: Java-kieli, ohjelmansuunnittelun ja olio-ohjelmoinnin periaatteita, ohjelman testaaminen. Rekursio.

Suoritustavat

Vaihtoehtoja:
1) Välikoe, demot, harjoitustyö aikataulussa.
2) 105% demoista, suullinen kuulustely harjooitustyöstä, harjoitustyö aikataulussa.
3) harjoitustyö + loppukoe.
4) Muu opettajan kurssin alussa määrittelemä tapa suorittaa.

Arviointiperusteet

Kokeen pistemäärä määrää arvolauseen. Demoista ja luentoaktiivisuudesta voi saada
hyvityspisteitä..
Harjoitustyö pitää palauttaa ennen kurssin hyväksymistä. Harjoitustyöllä on aikataulu jossa täytyy pysyä.

Osaamistavoitteet

Oppia ymmärtämään oliopohjaisen ohjelmoinnin perusteet. Kyky tuottaa pieniä/keskikokoisia oliopohjaisia ohjelmia. Samoin tavoitteena on "testaus ensin" (TDD) ajatuksen sisäistäminen. Kyky suunnitella ja toteuttaa graafinen käyttöliittymä.

Esitietojen kuvaus

Ohjelmointi 1. tai vastaava.

Oppimateriaalit

Java-kirjallisuus. Mm. Java-ohjelmointi. 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus