TIES471 Reaaliaikainen renderöinti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Johdatus reaaliaikaiseen renderöintiin eli hahmontamiseen (MOT-sanakirjan suomennos). Kertausta ja syvennystä esitiedoista: grafiikkaliukuhihna, geometriamuunnokset, materiaalit, teksturointi. Uutta asiaa: Modernin näytönohjaimen arkkitehtuuri, GPU liukuhihna ja varjostimet, varjostinkielellä ohjelmoiminen, kehittyneet varjostintekniikat, valaistus, kuvaperustaiset tekniikat, monikulmiotekniikat, kaarevat pinnat, näkymänhallinta, liukuhihnan optimointi, renderöinti VR-laseissa ja AR-sovelluksissa.

Suoritustavat

Harjoitustyö ja Tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää nykyisissä peleissä ja sovelluksissa käytettävien renderöintimenetelmien toiminnan myös laitteistoarkkitehtuurin näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet renderöintimenetelmien soveltamiseen eri sovelluksissa. Opiskelija saa käsityksen aiheeseen liittyvästä tämän hetken tutkimuksesta.

Esitietojen kuvaus

Tietokonegrafiikan perusteet sekä Algoritmit 1 ja 2 täytyy olla. Kaikki matematiikan kanssa tehty aiempi askartelu auttaa ja erityisesti lineaarialgebran kurssi on vahvasti suositeltava käydä ennen tätä.

Oppimateriaalit

Real-time rendering (3rd edition), Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Nafy Hoffman. Tieteelliset artikkelit alan lehdissä ja konferensseissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta