TIES3510 Joukko-oppi ja logiikka ohjelmoinnissa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Joukko-opin peruskäsitteet ja niiden käyttö tietosisällön ilmaisemiseen. Graafit. Joukko-opilliset käsitteet tietojenkäsittelytieteessä. Formaalin määritelmän ja todellisuuden välinen suhde. Määritelmän seurausten ennakointi.

Osaamistavoitteet

Ymmärrys siitä, mitä täsmällinen ilmaiseminen tarkoittaa, ja milloin se on hyödyksi ja milloin haitaksi. Kyky käyttää joukko-opin ja logiikan merkintöjä spesifikaatioissa ja ohjelmoinnissa esiintyvien asioiden ilmaisemiseen täsmällisesti. Kyky ennakoida spesifikaatioiden seurauksia.

Lisätietoja

Kurssi on täysin uusi, joten sisältö voi jonkin verran poiketa aiotusta.

Oppimateriaalit

Luentoruudut ja osittain tietokoneistetut harjoitustehtävät.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta