TIEP1020 Diskreetit rakenteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Lausekepuu, Backus-Naur format, sitovuustasot ja sitovuuden suunta. Propositiologiikan perusoperaattorit, päättelyoperaattorit, normaalimuodot. Päättelytapoja. Määrittelemättömien lausekkeiden käsittely. Kvanttorit. Ohjelman tilaa koskevien täsmällisten ilmausten muodostaminen. Ohjelmista ja spesifikaatioista päätteleminen. Ajan salliessa tiedon esittämiseen liittyviä asioita, kuten modulaarinen aritmetiikka.

Opetusmuodot: Luennot, tietokoneistetut kotitehtävät ja harjoitustapaamiset

Suoritustavat

Kurssilla tehdään viikottain kotitehtäviä, joihin tietokone antaa palautetta. Kotitehtäviä käsitellään viikottaisissa harjoitustapaamisissa. Keräämällä kotitehtävistä ja tapaamisista yhteensä riittävästi pisteitä hankitaan oikeus osallistua tenttiin.

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Tenttiin ei saa tulla ellei ole kerännyt riittävästi pisteitä kotitehtävistä.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan syntaksiin liittyviä peruskäsitteitä, propositio- ja predikaattilogiikkaa, sekä logiikan käyttöä ohjelmointiin ja perusmatematiikkaan liittyvien tehtävien ratkaisemisessa.

Esitietojen kuvaus

Lukion pitkä matematiikka tai MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi tai lukion lyhyt matematiikka ja valmius tehdä erityisen paljon töitä. Ohjelmoinnin alkeistaidot.

Oppimateriaalit

Tietokoneistetut kotitehtävät. Luentoruudut.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus