SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kieliasiantuntijan työelämässä tarvitsemiin tekstilajeihin ja valmiuksiin. Painopiste on kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä tilanteisen kielenkäytön viitekehyksessä. Opintojakso sisältää työelämän keskeisten tekstilajien kirjoittamista, asiantuntijapuheenvuorojen pitämistä, vertaispalautteen antamista sekä tekstinhuoltoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tuottaa tekstejä erilaisiin viestinnällisiin tarpeisiin suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa arvioida kirjoittamista ja kirjoitettuja tekstejä osana viestintää eri konteksteissa
 • osaa toimittaa ja huoltaa eri elämänalueiden tekstejä ja antaa niistä palautetta suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää yhtenäisten käytänteiden ja tyylin merkityksen viestinnässä ja on valmis jatkuvasti ajantasaistamaan tietämystään.

Pakolliset esitiedot

 • Esitietoryhmä 1
  • SKIP3035 Kielen- ja tekstinhuolto (4 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
 • TAI
 • Esitietoryhmä 2
 • TAI
 • Esitietoryhmä 3
  • SKIP303 Kielenhuolto (0–2 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä (0–2 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset ja suulliset tehtävät.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjalliset ja suulliset tehtävät.

Opetus