SKIP3036 Tekstinhuolto ja tekstilingvistiikka (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla huolletaan tekstejä ja niiden kieltä. Lisäksi perehdytään keskeisiin tekstilingvistiikan käsitteisiin (mm. tekstityyppi, tekstilaji, koheesio, koherenssi, informaatiorakenne) ja harjoitellaan niiden soveltamista. Teksteistä annetaan myös palautetta.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella ja huoltaa kokonaisia tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
  • osaa toimittaa tekstejä, antaa niistä palautetta ja perustella omat ratkaisunsa
  • ymmärtää, että tekstinhuolto edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa sekä valmiutta perehtyä tekstien aiheisiin
  • osaa määritellä tekstilingvistiikan peruskäsitteitä sekä käyttää niitä analysoidessaan tekstejä 
  • tuntee tekstilingvistisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusideat.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, opintopiiri & kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjalliset tehtävät.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, opintopiiri & kirjalliset tehtävät.

Opetus