RUOS2218 Danska språket och kulturen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tanska on historiallisesti ruotsin lähin sukukieli, ja myös Tanskan ja Ruotsin valtiolliset historiat ja kulttuurinen kehitys liittyvät läheisesti toisiinsa. Tanskan kielen ja kulttuurin perusteiden tuntemuksesta on suurta hyötyä esimerkiksi kaupan ja hallinnon aloilla kaikissa Pohjoismaissa sekä pohjoismaisessa yhteistyössä. Kurssilla opiskelija perehtyy tanskan kielen pääpiirteisiin ja tanskalaisen kulttuurin ilmiöihin sekä kehittää kirjoitetun ja puhutun tanskan ymmärrystään.


Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti. 


Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena. Kurssin vaihtoehtoinen suoritustapa on tanskan kielen kesäkurssi Tanskassa (esim. https://nordkurs.org).

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa tanskan ja ruotsin kielelliset yhteneväisyydet,
  • ymmärtää paremmin kirjoitettua ja puhuttua tanskaa sekä
  • tuntee tanskalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin pääpiirteet.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.

Vaihtoehtoinen suoritustapa arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.


Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan

Kirjallisuus

  • Opettajan ohjeiden mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti. Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena.
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
tanska
Ei julkaistua opetusta