RUOA206 Svenskans grannspråk (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään pohjoismaisiin kieliin ja niiden erityispiirteisiin sekä historiallisesta että nykyajan näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi ruotsin sukukielten eroja ja yhteneväisyyksiä suhteessa ruotsin kieleen. Lisäksi kurssilla käsitellään pohjoismaisten kielten keskinäistä ymmärtämistä lukemalla ajankohtaista tutkimusta ja kaunokirjallisia tekstejä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät TAI e-tentti opettajan ohjeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa

  • pohjoismaisista kielistä ja niiden piirteistä sekä historiallisesta että nykyajan näkökulmasta
  • näiden kielten eroista ja yhteneväisyyksistä suhteessa ruotsin kieleen sekä
  • pohjoismaisten kielten keskinäisestä ymmärtämisestä.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti e-tenttinä. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2. vuosi.

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan. Jos opiskelija suorittaa kurssin e-tenttinä, kurssikirjallisuus tentitään opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus

  • A. Karker. et al. (red.). (1997). Nordens språk. Oslo: Novus forlag.
  • B. Lindgren & A. Havaas. (2014). Snacka skandinaviska. Stockholm: Prodicta förlag.
  • E. Theilgaard Brink. (2016). Man skal bare kaste sig ud i det ... En interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogforståelse i praksis. Nordisk Sprogkoordination og Foreningerne Nordens Forbund (FNF). Saatavilla: https://www.yumpu.com/da/document/read/55805862/bare-kaste-sig-ud-i-det

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
E-tentti opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät

Oppimateriaalit:

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan. 

Kirjallisuus:

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

E-tentti opettajan ohjeiden mukaan.

Oppimateriaalit:
Kurssikirjallisuus tentitään opettajan ohjeiden mukaan.
Kirjallisuus:

Opetus