RUOS2219 Norska språket och kulturen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
norja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Norjan kielen ja kulttuurin osaajilla on jatkuvaa kysyntää työelämässä ja pohjoismaisessa yhteistyössä. Ruotsin kielen opettajien ja ammattilaisten on hyvä hallita norjan kielen ja norjalaisen kulttuurin perusteet ja näin syventää valmiuksiaan toimia esimerkiksi pohjoismaisissa yhteyksissä. Kurssilla opiskelija perehtyy norjan kielen pääpiirteisiin ja norjalaisen kulttuurin ilmiöihin sekä kehittää kirjoitetun ja puhutun norjan ymmärrystään.


Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti.

Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena. Kurssin vaihtoehtoinen suoritustapa on norjan kielen kesäkurssi Norjassa (esim. https://nordkurs.org).

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa norjan ja ruotsin eroja ja yhtäläisyyksiä,
  • tunnistaa norjan kirjakielten (bokmål ja nynorsk) tärkeimmät erot ja kehityksen pääpiirteet,
  • tuntee Norjan kirjallisuutta ja yhteiskuntaa sekä
  • ymmärtää paremmin kirjoitettua ja puhuttua norjaa.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.


Vaihtoehtoinen suoritustapa arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.


Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan

Kirjallisuus

  • Opettajan ohjeiden mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti. Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena.
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
<p>.</p>
Suorituskieli:
norja
Ei julkaistua opetusta