RUOS1207 Nordisk litteratur (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Pohjoismaisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.

Suoritustavat

Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta yhdessä opettajan kanssa. Vähintään yhden teoksen alkuperäiskielen on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Jokaisesta teoksesta kirjoitetaan essee opettajan ohjeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
  • sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen sekä
  • analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja käsitellä niitä esseemuodossa.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi. Kurssiarvosanamääräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien perusteella.

Suositus ajoituksesta

Perus- ja aineopintojen jälkeen.


Esitietojen kuvaus

RUOA206 Svenskans grannspråk sekä RUOA207 Svensk litteraturhistoria

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta yhdessä opettajan kanssa. Vähintään yhden teoksen alkuperäiskielen on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Jokaisesta teoksesta kirjoitetaan essee opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi. Kurssiarvosanamääräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi. Kurssiarvosanamääräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien perusteella.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta yhdessä opettajan kanssa. Vähintään yhden teoksen alkuperäiskielen on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Jokaisesta teoksesta kirjoitetaan essee opettajan ohjeiden mukaan.

Oppimateriaalit:

Opettajan ohjeiden mukaan.

Opetus