RUOA207 Svensk litteraturhistoria (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kirjallisuus osana muuta kulttuurintuntemusta on tärkeää kaikille kielen ja kulttuurin asiantuntijoille: lukeminen kehittää kieltä ja avaa uusia maailmoja kulttuuriin. Kielen monet mahdollisuudet ja ulottuvuudet tulevat kirjallisuudessa monipuolisesti esiin, ja ne heijastelevat aina myös omaa aikaansa. Kurssilla syvennetään ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kirjallisuuden tuntemusta tutustumalla monipuolisesti ruotsinkielisen kirjallisuuden kehitykseen keskiajalta 2000-luvulle osana laajempaa kulttuurihistoriallista kontekstia. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee pääpiirteissään ruotsinkielisen kirjallisuushistorian ajanjaksot ja on perehtynyt keskeisiin ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden klassikoihin Ruotsista ja Suomesta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja kirjallisuusesseet TAI essee TAI suullinen tentti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • tuntee ruotsinkielisen kirjallisuuden kehityksen pääpiirteet osana pohjoismaista ja laajempaa eurooppalaista kirjallisuushistoriaa sekä 
 • on perehtynyt vanhemman ruotsinkielisen kirjallisuuden keskeisiin edustajiin eri aikakausilta.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Arvosteluasteikko 0-5. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi.

Esitietojen kuvaus

RUOP207 Modern svensk litteratur

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

B. Olsson & I. Algulin ym. (2013 tai uud.) Litteraturens historia i Sverige. (6. painos). Lund: Studentlitteratur.

Kirjallisuus

 • Selma Lagerlöf. (1912). Körkarlen.
 • August Strindberg. (1887). Fadren TAI August Strindberg. (1888). Fröken Julie.
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista kaunokirjallista teosta, jotka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Kurssilla luettava kaunokirjallisuus on saatavilla osoitteesta https://litteraturbanken.se/.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus sekä kirjallisuusesseet.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja kirjallisuusesseet.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Ota yhteyttä kurssin opettajaan ja sovi esseen aiheesta, kirjallisuudesta sekä aikataulusta.
Arviointiperusteet:
Kirjallisuusesseet. Esitellään tarkemmin itsenäisestä suorituksesta sovittaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Sovi suullisen tentin ajankohdasta opettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Suoriutuminen suullisessa tentissä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja kirjallisuusesseet.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja kirjallisuusesseet.

Oppimateriaalit:

B. Olsson & I. Algulin ym. (2013 tai uud.) Litteraturens historia i Sverige. (6. painos). Lund: Studentlitteratur.

Kirjallisuus:
 • Selma Lagerlöf. (1912). Körkarlen
 • August Strindberg. (1887). Fadren TAI August Strindberg. (1888). Fröken
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista kaunokirjallista teosta, jotka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Kurssilla luettava kaunokirjallisuus on saatavilla osoitteesta https://litteraturbanken.se/

Opetus

x

Itsenäinen suoritustapa: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallisuusessee
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kirjallisuuden lukeminen, esseen kirojittaminen.

Oppimateriaalit:

B. Olsson & I. Algulin ym. (2013 tai uud.) Litteraturens historia i Sverige. (6. painos). Lund: Studentlitteratur

Kirjallisuus:
 • Kurssilla luettava kaunokirjallisuus on saatavilla osoitteesta https://litteraturbanken.se/.
 • August Strindberg. (1887). Fadren TAI August Strindberg. (1888). Fröken Julie.
 • Selma Lagerlöf. (1912). Körkarlen.
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista kaunokirjallista teosta, jotka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

Opetus

x

Itsenäinen suoritustapa: suullinen tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Suoriutuminen suullisessa tentissä
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kirjallisuuden lukeminen sekä suullinen tentti.

Oppimateriaalit:

B. Olsson & I. Algulin ym. (2013 tai uud.) Litteraturens historia i Sverige. (6. painos). Lund: Studentlitteratur.

Kirjallisuus:
 • Selma Lagerlöf. (1912). Körkarlen.
 • August Strindberg. (1887). Fadren TAI August Strindberg. (1888). Fröken Julie.
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista kaunokirjallista teosta, jotka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Kurssilla luettava kaunokirjallisuus on saatavilla osoitteesta https://litteraturbanken.se/.

Opetus