LATA2000 Käännöksiä suomi-latina (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
latina
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan latinan kirjallista käyttöä, ja siihen sisältyy latinankielisen tekstin tuottamista kotona. Lisäksi tehdään itsenäisesti Moodlessa kielioppi- ja lauseenjäsennysharjoituksia. 

Suoritustavat

Käännöskokeen suorittaminen suomesta latinaan ilman apuvälineitä.

Arviointiperusteet

Käännöskoe.

Osaamistavoitteet

Kurssilla harjoitetaan ja sovelletaan kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • muistaa latinan keskeisen sanaston ja peruskieliopin,
 • osaa hyvin soveltaa latinan kielioppia,
 • osaa tuottaa kieliopillisesti korrektia latinankielistä tekstiä kirjallisesti,

 • osaa käyttää klassiselle latinalle tyypillistä lauserakenteiden vaihtelua ja periodirakenteita,
 • tunnistaa, ymmärtää ja osaa analysoida monimutkaisempia latinan lauserakenteita,
 • osaa analysoida erityyppisiä sivulauseita, nominaalirakenteita, lauseenvastikkeita ja epäsuoraa esitystä. 

  Oppimateriaalit

  Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Muu materiaali vastuuopettajalta.

  Kirjallisuus

  • SJÖSTRAND, Ny latinsk grammatik.
  • STRENG, Latinan kielioppi.
  • STRENG, Latinalais-suomalainen sanakirja (ISBN 951-717-741-0).
  • PITKÄRANTA, Suomi-latina-suomi sanakirja (ISBN 978-952-495-473-0).
  • SIMPSON, Cassell’s Latin Dictionary. Latin-English, English-Latin (ISBN-10: 0826453783).

  Suoritustavat

  Tapa 1

  Arviointiperusteet:
  Osallistuminen opetukseen ja käännöskoe.
  Valitaan kaikki merkityt osat
  Suoritustapojen osat
  x

  Osallistuminen opetukseen (5 op)

  Tyyppi:
  Osallistuminen opetukseen
  Arviointiasteikko:
  0-5
  Suorituskieli:
  latina
  Ei julkaistua opetusta