LATA1013 Kielioppiharjoitukset (nominit) (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Täydennetään alkeiskursseilla hankittua kielitaitoa ja aktivoidaan sitä harjoituksin. Suoritusjärjestys verbi- ja lauseoppiin keskittyvän kurssin LATA1014 Kielioppiharjoitukset (verbit) kanssa on vapaa. Harjoituskurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Harjoituksia tehdään myös osittain Moodlessa.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • muistaa latinan perussanaston ja peruskieliopin erityisesti nominien taivutuksen ja sijamuotojen käytön osalta,
  • osaa soveltaa kielioppia muodostamalla yksinkertaista latinankielistä tekstiä,
  • hallitsee peruskieliopin pääpiirteet myös teoreettisesti eli pystyy jäsentämään lauseita ja selittämään rakenteiden käyttöä. 

Oppimateriaalit

Kurssimoniste Latinan kielioppiharjoitukset (nominit) sekä latinan kielioppi ja jokin sanakirja.

Kirjallisuus

  • PEKKANEN, Ars grammatica – Latinan kielioppi (ISBN 978-952-495-099-2).
  • LINKOMIES, Latinan kielioppi.
  • STRENG, Latinalais-suomalainen sanakirja (ISBN 951-717-741-0).
  • PITKÄRANTA, Suomi-latina-suomi sanakirja (ISBN 978-952-495-473-0).
  • SIMPSON, Cassell’s Latin Dictionary. Latin-English, English-Latin (ISBN-10: 0826453783).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta