LATA1014 Kielioppiharjoitukset (verbit) (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Täydennetään alkeiskursseilla hankittua kielitaitoa ja aktivoidaan sitä harjoituksin. Suoritusjärjestys nomineihin keskittyvän kurssin LATA1013 Kielioppiharjoitukset (nominit) kanssa on vapaa. Harjoituskurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Harjoituksia tehdään myös osittain Moodlessa.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • muistaa latinan perussanaston ja peruskieliopin erityisesti verbien taivutuksen ja aikamuotojen käytön osalta,
  • osaa soveltaa kielioppia muodostamalla yksinkertaista latinankielistä tekstiä,
  • osaa käyttää lauseenvastikkeita ja sivulauseita,
  • hallitsee peruskieliopin pääpiirteet myös teoreettisesti eli pystyy jäsentämään lauseita ja selittämään rakenteiden käyttöä. 

Oppimateriaalit

Kurssimoniste Latinan kielioppiharjoitukset (verbit) sekä latinan kielioppi ja jokin sanakirja.

Kirjallisuus

  • PEKKANEN, Ars grammatica – Latinan kielioppi (ISBN 978-952-495-099-2).
  • LINKOMIES, Latinan kielioppi.
  • STRENG, Latinalais-suomalainen sanakirja (ISBN 951-717-741-0).
  • PITKÄRANTA, Suomi-latina-suomi sanakirja (ISBN 978-952-495-473-0).
  • SIMPSON, Cassell’s Latin Dictionary. Latin-English, English-Latin (ISBN-10: 0826453783).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus