ANTP1019 Antiikin kirjallisuutta (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin kirjallisuutta. Pakollinen opintojakso antiikin kulttuurin perusopinnoissa.

Suoritustavat

Tentti tai essee. Valittuun antiikin teokseen perehtyminen käännöksenä ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti. Tutustuminen teoksen kirjoittajaan ja teoksen kontekstiin itsenäisesti. Esseen pituus vähintään 5 sivua, ja tutkimuskirjallisuutta vähintään kolme teosta (käännösten johdannot ovat usein kattavia). Esseen aiheesta on sovittava etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää valitsemansa teoksen rakenteen,
 • pystyy kertomaan sen päätapahtumat,
 • tuntee sen mahdolliset esikuvat,
 • ymmärtää sen merkityksen myöhemmälle kirjallisuudelle. 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Vaihtelee valitun teoksen mukaan. Teoksen tekijästä, kirjallisuudenlajista ja kontekstista voi lukea esimerkiksi teoksesta Kirjallisuus antiikin maailmassa sekä relevantista tutkimuskirjallisuudesta. 

Kirjallisuus

 • KIVISTÖ & RIIKONEN & SALMENKIVI & SARASTI-WILENIUS, Kirjallisuus antiikin maailmassa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Valittuun antiikin teokseen perehtyminen käännöksenä ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti. Tutustuminen teoksen kirjoittajaan ja teoksen kontekstiin itsenäisesti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Esseen pituus vähintään 5 sivua, ja tutkimuskirjallisuutta vähintään kolme teosta (käännösten johdannot ovat usein kattavia). Esseen aiheesta on sovittava etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Essee
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Valittuun antiikin teokseen perehtyminen käännöksenä ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti. Tutustuminen teoksen kirjoittajaan ja teoksen kontekstiin itsenäisesti.

Oppimateriaalit:
Vaihtelee valitun teoksen mukaan. Teoksen tekijästä, kirjallisuudenlajista ja kontekstista voi lukea esimerkiksi teoksesta Kirjallisuus antiikin maailmassa sekä relevantista tutkimuskirjallisuudesta. 
Kirjallisuus:
 • KIVISTÖ & RIIKONEN & SALMENKIVI & SARASTI-WILENIUS, Kirjallisuus antiikin maailmassa

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Essee
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseen pituus vähintään 5 sivua, ja tutkimuskirjallisuutta vähintään kolme teosta (käännösten johdannot ovat usein kattavia). Esseen aiheesta on sovittava etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Oppimateriaalit:
Vaihtelee valitun teoksen mukaan. Teoksen tekijästä, kirjallisuudenlajista ja kontekstista voi lukea esimerkiksi teoksesta Kirjallisuus antiikin maailmassa sekä relevantista tutkimuskirjallisuudesta. 
Kirjallisuus:
 • KIVISTÖ & RIIKONEN & SALMENKIVI & SARASTI-WILENIUS, Kirjallisuus antiikin maailmassa

Opetus