YCCAIN Viestinnän johtamisen aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

-

Esitietojen kuvaus

Ennen aineopintojen suorittamista tulee suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (min. 25 op) tai vastaavat opinnot (EI LITO-opinnot). Muiden kuin kauppakorkeakoulun kauppatieteiden opiskelijoiden tulee suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusopinnot vähintään arvosanalla 3 eli Hyvä. 

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)