YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Teemme työtä yhä useammin tiimeissä, ryhmissä ja projekteissa. Verkkokurssilla opit tiimityön johtamista ja ryhmädynamiikkaa niin teoriassa kuin käytännössä.

Kuvaus

Tiimit ja ryhmät, ja niiden erot. Johtaminen ja johtajuus tiimeissä ja ryhmissä. Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen osana ryhmädynamiikkaa. Motivaatio, yhteistyö ja vuorovaikutus ryhmissä. Ihmisten johtaminen projekteissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ryhmädynamiikan merkityksen ryhmä- ja tiimityön organisoinnissa ja toteutuksessa, sekä motivoinnin merkityksen tiimin/ryhmän tavoitteiden saavuttamiselle. Samoin opiskelija ymmärtää tiimin ja ryhmän väliset eroavaisuudet organisoitumisen muotona. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tiimin/ryhmän elinkaaren vaiheet, ja osaa soveltaa johtamiskäytänteitä suhteessa niihin. Ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen tavoitteellisessa projektityöskentelyssä.

Lisätietoja

Esitietojen kuvaus

Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä. 

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, kurssikirjallisuus ja opettajan nimeämä kokoelma tutkimusartikkeleita.

Kirjallisuus

  • Burke, R. & Barron, S. 2014. Project management leadership: Building creative teams. 2nd Ed (e-kirja). Hoboken, NJ: Wiley.
  • Pearce, C. L. & Conger, J. A. 2003. Shared Leadership: Reframing the Hows and Whys of Leadership (e-kirja). London: Sage.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opetus järjestetään avoimessa yliopistossa aikataulutettuna verkkokurssina: https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/opintomaksut/tutkinto-opiskelijoille
Arviointiperusteet:
Tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa
Työskentelytavat:

Tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa

Opetus