STKKOKA Suomi toisena kielenä opetuksessa A, temaattinen moduuli (15–20 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduulin opintojaksoilla perehdytään suomi toisena kielenä -oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä kielitietoisen koulutuksen periaatteisiin. Sisällöissä otetaan huomioon eri-ikäiset oppijat ja eri koulutusasteet. Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka eivät ole opiskelleet suomen kielen perusopintoja tai suomi toisena ja vieraana kielenä –perusopintoja. 

Osaamistavoitteet

  • tuntee suomi toisena kielenä -oppimisen ja -opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita
  • tiedostaa toisen kielen oppimisprosessin yksilöllisyyden, jatkuvuuden ja tilanteisuuden
  • hahmottaa suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta
  • tunnistaa oppijoiden suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia ja ympäristöjä sekä tuntee oppimateriaaleja

Lisätietoja

Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka eivät ole opiskelleet suomen kielen perusopintoja tai suomi toisena ja vieraana kielenä –perusopintoja, esimerkiksi lastentarhan- luokan- ja erityisopettajille sekä muille S2-koulutuksen ja -ohjauksen parissa työskenteleville.

Rakenne

Valitse 3–4 kpl (15–20 op)